ALA KAYIŞDAĞI SUYU AB-I HAYAT

Sultan 3. Ahmet’in Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından Kadıköy’e Üsküdar’a oradan da Padişahın Kavak-Bağdat ve Şerefbad kasırlarına akıtılmıştır.
bu su Türk ve İslam eserleri müzesinde 3366 numarada kayıtlıdır. İbrahim Paşa, Üsküdar’ı bu güzel su ile bir “SU ŞEHRİ” haline getirmişti. Padişahın,Padişah Kadınlarının, Prens ve Prenseslerin,Vezirlerin,Zenginlerin,Cami yaptıranların 40 kadar çesmesi bu sudan faydalanmıştı.
Evliya Çelebi, Üsküdar’ın mesirelerini sayarken kayış pınar’ın ağaçlar içinde,tatlı tatlı hayat suyu bulunan bir mesire olduğunu söyler ve şöyle der:
“Mesire-i Kayış Pınarı:Dıraht-sitan içre bir ab-ı hayat-ı zulaldir”

Kansızlığa,böbrek ve şeker hastalığına Dünyanın yan etkisi olmayan mucizevi tek ilacı Kuvars Suyu tüm ailenize ve sevdiklerinize tavsiye edin.Onlarda size dua etsin.

blog04