Hakkımızda

Ala Kayışdağı Suyu Ab-ı Hayat

Sultan 3. Ahmet’in Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından Kadıköy’e Üsküdar’a oradan da Padişahın Kavak-Bağdat ve Şerefbad kasırlarına akıtılmıştır. bu su Türk ve İslam eserleri müzesinde 3366 numarada kayıtlıdır. İbrahim Paşa, Üsküdar’ı bu güzel su ile bir “SU ŞEHRİ” haline getirmişti. Padişahın,Padişah Kadınlarının, Prens ve Prenseslerin,Vezirlerin,Zenginlerin,Cami yaptıranların 40 kadar çesmesi bu sudan faydalanmıştı. Evliya Çelebi, Üsküdar’ın mesirelerini sayarken kayış pınar’ın ağaçlar içinde,tatlı tatlı hayat suyu bulunan bir mesire olduğunu söyler ve şöyle der:

“Mesire-i Kayış Pınarı:Dıraht-sitan içre bir ab-ı hayat-ı zulaldir”

Kuvars Su Dolum Tesisi

İşletmeniz

Fabrikanız

Yemekhaneniz


için firmamız tankerleri, en hızlı ve en uygun fiyata su tanklarınızı Kuvars Su ile dolduruyor.

Ürünlerimiz

19 Litre Damacana

5 Litre Pet Şişe

1.5 Litre Pet Şişe

0.5 Litre Pet Şişe

Bardak Su

Kalite Belgelerimiz

İşletme Kayıt Belgesi
Detaylı incelemek için tıklayınız.

ISO 9001:2015
Detaylı incelemek için tıklayınız.

ISO 22000:2005
Detaylı incelemek için tıklayınız.

Kaynak Suyu Üretim İzni
Detaylı incelemek için tıklayınız.

Marka Patenti
Detaylı incelemek için tıklayınız.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız
Detaylı incelemek için tıklayınız.

Analiz Raporları

Kasım 2020 Analiz Raporu
Detaylı incelemek için tıklayınız.